เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
ไม่มีข้อมูล
หน้าที่ : « 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   คณะสิ่งเเวดล้อมเเละท... (อ่าน 122) 
   ชาว มมส เข้าวัดทำบุญ... (อ่าน 100) 
   กองอาคารสถานที่ มมส ... (อ่าน 65) 
   มมส จัดงานปัจฉิมนิเท... (อ่าน 62) 
   มมส จัดประชุมวิชาการ... (อ่าน 60) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ต้อนรับคณะผู้บริหารจา... (อ่าน 14) 
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้... (อ่าน 22) 
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อม... (อ่าน 21) 
   คณะสถาปัตย์ฯ มมส เป็นเจ้า... (อ่าน 14) 
   มมส จัดอบรมและประเมินผลกา... (อ่าน 14) 
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบด... (อ่าน 16) 
   คณะสิ่งเเวดล้อมเเละทรัพยา... (อ่าน 122) 
   วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส... (อ่าน 10) 
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ... (อ่าน 12) 
   มมส ประชุมคณะกรรมการจัดทำ... (อ่าน 16) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]