เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์  
(อ่าน 207) 
09 พ.ค. 2560
มมส ต้อนรับคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ TLO   
(อ่าน 90) 
08 พ.ค. 2560
มมส จัดสัมมนาโครงการชุมชนท้องถิ่นใต้ขอบฟ้าอุษาคเนย์ ครั้งที่ 5  
(อ่าน 105) 
08 พ.ค. 2560
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส จัดโครงการสัมมนาอาจารย์ฯ  
(อ่าน 111) 
05 พ.ค. 2560
มมส ตรวจรักษาฟัน โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ วันสุดท้าย  
(อ่าน 112) 
04 พ.ค. 2560
มมส จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 14  
(อ่าน 88) 
03 พ.ค. 2560
ทำฟันฟรีที่ มมส วันที่สอง นิสิต บุคลากรและประชาชนมาใช้บริการ  
(อ่าน 117) 
03 พ.ค. 2560
มมส ประชุมหารือ กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
(อ่าน 100) 
02 พ.ค. 2560
มมส เลี้ยงรับรองหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ  
(อ่าน 70) 
02 พ.ค. 2560
มมส ตรวจรักษาฟันโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ  
(อ่าน 93) 
02 พ.ค. 2560
พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มมส  
(อ่าน 171) 
01 พ.ค. 2560
มมส ให้ข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) กับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ  
(อ่าน 81) 
01 พ.ค. 2560
มมส ร่วมการแข่งขันศึกฟุตบอลประเพณี 4 เส้า ครั้งที่ 7  
(อ่าน 103) 
30 เม.ย. 2560
มมส จัดโครงการวันขอบคุณนักกิจกรรม ปีการศึกษา 2559  
(อ่าน 71) 
28 เม.ย. 2560
กองการเจ้าหน้าที่ มมส ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2560  
(อ่าน 261) 
26 เม.ย. 2560
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ปฐมนิเทศคณะกรรมก... (อ่าน 153) 
   มมส ร่วมบันทึกเทปโทร... (อ่าน 111) 
   ชาว มมส ร่วมเวียนเที... (อ่าน 98) 
   มมส จัดโครงการบริหาร... (อ่าน 97) 
   สำนักศึกษาทั่วไป มมส... (อ่าน 96) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   งานการประชุม มมส จัดโครงก... (อ่าน 12) 
   กองกลางและศูนย์ประกันคุณภ... (อ่าน 5) 
   มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระ... (อ่าน 59) 
   มมส รับรายงานตัวนิสิตใหม่... (อ่าน 84) 
   มมส ร่วมกับสำนักงานสถิติจ... (อ่าน 33) 
   คณะเทคโนโลยี มมส ร่วมประด... (อ่าน 30) 
   มมส ต้อนรับอาคันตุกะ ผู้บ... (อ่าน 19) 
   นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มมส ค... (อ่าน 11) 
   นิสิต คณะสถาปัตย์ฯ มมส คว... (อ่าน 14) 
   อาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์... (อ่าน 15) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]