เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
กองอาคารสถานที่ มมส จัดโครงการร่วมใจล้างถังน้ำใส ประจำปี 2562  
(อ่าน 48) 
05 ก.ค. 2562
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ติดตามประเมินผลการบริหารงานของ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อ...  
(อ่าน 34) 
05 ก.ค. 2562
มมส ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Change up Campus ประเทศเกาหลีใต้  
(อ่าน 30) 
04 ก.ค. 2562
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ติดตามประเมินผลการบริหารงานของ คณบดีคณะวิศวกรรมศา...  
(อ่าน 43) 
04 ก.ค. 2562
นิสิตใหม่ มมส จาก 7 คณะ เข้าตรวจร่างกายและรายงานตัว อธิการบดีลงพื้นที่ติดตามใกล้...  
(อ่าน 30) 
04 ก.ค. 2562
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ติดตามประเมินผลการบริหารงานของ คณบดีวิทยาลัยดุริย...  
(อ่าน 32) 
03 ก.ค. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งป...  
(อ่าน 29) 
03 ก.ค. 2562
มาร่วมยินดีกับ มมส ติดอันดับ 1 ด้าน Quality Education มหาวิทยาลัยไทยในการจัดอันด...  
(อ่าน 132) 
03 ก.ค. 2562
บรรยากาศการตรวจร่างกายนิสิตใหม่ มมส และรายงานตัว TCAS รอบที่ 3-5 คึกคัก  
(อ่าน 93) 
03 ก.ค. 2562
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการบริหารงานของ คณบดีคณะเ...  
(อ่าน 68) 
02 ก.ค. 2562
มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ และรับรายงานตัว TCAS รอบที่ 3-5  
(อ่าน 151) 
02 ก.ค. 2562
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการบริหารงานของ คณบดี ผู้...  
(อ่าน 85) 
01 ก.ค. 2562
มมส จัดประชุมสรรหาประธานและคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษา  
(อ่าน 66) 
01 ก.ค. 2562
มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยนครพนม  
(อ่าน 79) 
01 ก.ค. 2562
มมส จัดอบรมหลักสูตรปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการประชุมเชียร์ ปีการศึ...  
(อ่าน 61) 
29 มิ.ย. 2562
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   นิสิตใหม่ มมส ผ่านบท... (อ่าน 98) 
   มมส ถวายเทียนพรรษา ผ... (อ่าน 93) 
   มมส จัดเสวนาทางวิชาก... (อ่าน 88) 
   มมส จัด Big Cleaning... (อ่าน 71) 
   มมส จัดโครงการส่งเสร... (อ่าน 57) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   สภาคณาจารย์ มมส จัดโครงกา... (อ่าน 6) 
   บรรยากาศงานสัปดาห์วิทยาศา... (อ่าน 14) 
   คณะเทคโนโลยี มมส จัดอบรมร... (อ่าน 6) 
   สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดโ... (อ่าน 7) 
   มมส จัดงานสัปดาห์วิทยาศาส... (อ่าน 14) 
   สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดโ... (อ่าน 9) 
   มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม... (อ่าน 27) 
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบด... (อ่าน 17) 
   มมส จัดประชุมกลุ่มรองอธิก... (อ่าน 14) 
   มมส จัด FRIENDS Internati... (อ่าน 11) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]