เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจราจร ถวายอารักขา และความสงบเรียบร้อย  
(อ่าน 55) 
06 ธ.ค. 2560
งานยานยนต์ กองกลาง มมส ประชุมคณะกรรมการฝ่ายยานยนต์  
(อ่าน 73) 
06 ธ.ค. 2560
มมส ต้อนรับ Holly Lakey, Ph.D. Program and Grant Coordinator Global Studies Inst...  
(อ่าน 72) 
06 ธ.ค. 2560
รางวัลผู้ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นอาจารย์ดีเด่น ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาล...  
(อ่าน 96) 
05 ธ.ค. 2560
ชาว มมส ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ  
(อ่าน 62) 
05 ธ.ค. 2560
บุคคลที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560  
(อ่าน 177) 
04 ธ.ค. 2560
มมส เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2...  
(อ่าน 101) 
04 ธ.ค. 2560
คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานนิสิต  
(อ่าน 63) 
04 ธ.ค. 2560
บุคลากร มมส รับโล่รางวัลนักสื่อสารพลเมืองดีเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 256...  
(อ่าน 73) 
02 ธ.ค. 2560
ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมฯ  
(อ่าน 86) 
02 ธ.ค. 2560
คณะเภสัชศาสตร์ มมส จัดกิจกรรม โครงการปั้นกาวน์ให้เข้าใจดิน  
(อ่าน 67) 
01 ธ.ค. 2560
มมส จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องเล่าจากอดีตสู่ปัจจุบัน : วศ. มศว มมส  
(อ่าน 68) 
01 ธ.ค. 2560
มมส ประชุมร่วมหัวหน้าส่วนราชการแถลงแผนถวายความปลอดภัย  
(อ่าน 90) 
01 ธ.ค. 2560
มมส ประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 คร...  
(อ่าน 92) 
30 พ.ย. 2560
มมส เตรียมพื้นที่งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560  
(อ่าน 145) 
30 พ.ย. 2560
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส รับมอบ... (อ่าน 284) 
   ม.มหาสารคาม 14 กุมภา... (อ่าน 128) 
   คณะการบัญชีและการจัด... (อ่าน 123) 
   มมส จัดงานวันพื้นที่... (อ่าน 103) 
   ขอประชาสัมพันธ์การเป... (อ่าน 91) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดประชุมวิชาการระดับ... (อ่าน 39) 
   วิทยาลัยการเมืองการปกครอง... (อ่าน 26) 
   มมส ประชุมดำเนินงานชมรมข้... (อ่าน 40) 
   นิสิต บุคลากร มมส ร่วมใจบ... (อ่าน 39) 
   มมส ขอแสดงความยินดี รศ.ดร... (อ่าน 19) 
   มมส จัดโครงการบ่มเพาะนักว... (อ่าน 62) 
   วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส... (อ่าน 52) 
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงควา... (อ่าน 39) 
   นิสิต มมส พบ คลับ ฟรายเดย... (อ่าน 58) 
   สถาบันขงจื่อ มมส จัดงานเฉ... (อ่าน 49) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]