เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
สำนักวิทยบริการ มมส จัด สัปดาห์ห้องสมุด : อนุรักษ์มรดกไทยก้าวไกลสู่สากล  
(อ่าน 160) 
02 เม.ย. 2561
ชมรมสานสายใยร่วมชายคา มมส จัดโครงการสานสายใยร่วมใจพัฒนา  
(อ่าน 60) 
01 เม.ย. 2561
มมส ร่วมงาน ASEAN Plus Three Festival 2018  
(อ่าน 80) 
01 เม.ย. 2561
ศิษย์เก่า มมส คว้ารางวัลช้างเผือก จากการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 7  
(อ่าน 77) 
01 เม.ย. 2561
กองคลังและพัสดุ มมส จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการเงินฯ  
(อ่าน 74) 
31 มี.ค. 2561
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) จัดพีธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิ...  
(อ่าน 52) 
31 มี.ค. 2561
ชาว มมส ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู...  
(อ่าน 53) 
31 มี.ค. 2561
มมส ประชุมปรึกษาหารือทุนสนับสนุนการวิจัย  
(อ่าน 81) 
30 มี.ค. 2561
มมส จัดงานประกวดการแข่งขันเดี่ยวเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน  
(อ่าน 69) 
30 มี.ค. 2561
มมส จัดประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 24  
(อ่าน 94) 
30 มี.ค. 2561
มมส ร่วมจัดวันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ สร้างงานสร้างอาชีพ (Job Fair 2018)   
(อ่าน 117) 
30 มี.ค. 2561
มมส จัดประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานประเภทโปงลางและแคน  
(อ่าน 96) 
29 มี.ค. 2561
มมส ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ISNRE 2.0  
(อ่าน 126) 
28 มี.ค. 2561
มมส ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญและนิสิต จาก Hyogo University, Japan  
(อ่าน 71) 
28 มี.ค. 2561
นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มมส ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
(อ่าน 76) 
27 มี.ค. 2561
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   น้องอาย นิสิต คณะวิท... (อ่าน 109) 
   มมส คว้า 4 เหรียญทอง... (อ่าน 105) 
   มมส ร่วมมือกับ IIE จ... (อ่าน 88) 
   คณะการท่องเที่ยวและก... (อ่าน 78) 
   มมส จัดอบรมการออกแบบ... (อ่าน 70) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดอบรมและประเมินผลกา... (อ่าน 4) 
   มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียน... (อ่าน 54) 
   มมส มอบใบประกาศผู้ผ่านการ... (อ่าน 28) 
   มมส เข้าร่วมการประชุมสามั... (อ่าน 30) 
   มมส โครงการพัฒนาสมรรถนะกา... (อ่าน 67) 
   มมส จัดโครงการแลกเปลี่ยนเ... (อ่าน 42) 
   ขอเชิญชวน ชาว มมส ร่วมส่ง... (อ่าน 29) 
   ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุต... (อ่าน 36) 
   มมส จัดงานประชุมวิชาการพฤ... (อ่าน 32) 
   มมส จัดบ่มเพาะนักวิจัยสาย... (อ่าน 54) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]