เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส มอบรางวัลนาคราช เชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสาน ประจำปี 2566  
(อ่าน 5315) 
20 ก.ค. 2566
นิสิตชมรมสานสายใยร่วมชายคา มมส จัด Big Cleaning day มหาวิทยาลัยหัวใจสีเขียว  
(อ่าน 5199) 
20 ก.ค. 2566
มมส จัดพิธีอัญเชิญและสมโภชพระเจ้าองค์แสนสีหราชศาสดาและครบรอบ 25 ปี วันสถาปนาคณะก...  
(อ่าน 8922) 
18 ก.ค. 2566
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส มอบรางวัลนำเสนอผลงานวิชาการ และจัดเวทีอภิปราย การประกอบวิ...  
(อ่าน 8913) 
18 ก.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส ถวายเทียนพรรษา บำเพ็ญประโยชน์ วัดป่าวังเลิงในโครงการแสงธรร...  
(อ่าน 8911) 
18 ก.ค. 2566
คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการฟื้นฟูเวชปฏิบัติ  
(อ่าน 8917) 
18 ก.ค. 2566
มมส จัด Concert in the Park 2023 ต้อนรับนิสิตใหม่ รุ่นจามรี 13  
(อ่าน 8912) 
18 ก.ค. 2566
สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดค่ายเยาวชนนานาชาติ MSU INDIE Camp 2023  
(อ่าน 9476) 
17 ก.ค. 2566
นำเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ... (ฉบับปรับปรุง หลังจากกา...  
(อ่าน 9465) 
17 ก.ค. 2566
มมส จัดประชุมวิชาการ บทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในหน่วยบริการปฐมภู...  
(อ่าน 10028) 
17 ก.ค. 2566
มมส ลงนามความร่วมมือบริษัท WAVE BCG จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการก๊าซเรือนกระจก (Greenh...  
(อ่าน 10347) 
14 ก.ค. 2566
น้องใหม่ มมส ร่วมบริจาคโลหิตที่คณะนิติศาสตร์  
(อ่าน 10166) 
14 ก.ค. 2566
มมส จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566 ผูกข้อยอแขน โฮมขวัญน้อง รุ่นจา...  
(อ่าน 10265) 
14 ก.ค. 2566
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มมส ร่วมออกหน่วยให้บริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องโรคพิษสุน...  
(อ่าน 10212) 
13 ก.ค. 2566
มมส พัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ How to ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้...  
(อ่าน 10192) 
13 ก.ค. 2566
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   กองกิจการนิสิต มมส จ... (อ่าน 679) 
   มมส เตรียมความพร้อมจ... (อ่าน 676) 
   มมส มอบโล่รางวัล CLM... (อ่าน 672) 
   มมส จัดโครงการขับเคล... (อ่าน 672) 
   มมส เตรียมความพร้อมน... (อ่าน 668) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร... (อ่าน 2) 
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบ... (อ่าน 11) 
   นิสิต บุคลากรคณะการบัญชีแ... (อ่าน 7) 
   กลุ่มนิสิตมอน้ำชี มมส เปิ... (อ่าน 5) 
   มมส จัดโครงการค่ายพลเมือง... (อ่าน 10) 
   มมส จัดงานเลี้ยงต้อนรับนิ... (อ่าน 9) 
   ชมรมภาษาศิลป์ และชมรมฮวมศ... (อ่าน 14) 
   นิสิตชมรม Belips For All ... (อ่าน 12) 
   นิสิตชมรมสานสายใยร่วมชายค... (อ่าน 14) 
   ชมรมกู้ภัยราชพฤกษ์ มมส อบ... (อ่าน 12) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]