เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
สถานีวิทยุ มมส จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมพลคนวิทยุ มมส ครั้งที่ 2  
(อ่าน 105) 
22 พ.ย. 2560
มมส จัดโครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวฯ  
(อ่าน 157) 
22 พ.ย. 2560
คณะแพทยศาสตร์ มมส จับมือ มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะฯ  
(อ่าน 114) 
21 พ.ย. 2560
นักศึกษาจาก UTHM ประเทศมาเลเซีย ร่วมโครงการอาเซียนสัญจร ณ มมส  
(อ่าน 116) 
20 พ.ย. 2560
มมส รับมอบเงินบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)  
(อ่าน 71) 
20 พ.ย. 2560
มมส ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์  
(อ่าน 71) 
18 พ.ย. 2560
มมส จัดมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(อ่าน 117) 
18 พ.ย. 2560
นิสิต วิศวกรรมศาสตร์ มมส คว้ารางวัลผลงานออกแบบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  
(อ่าน 75) 
18 พ.ย. 2560
มมส เพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-...  
(อ่าน 103) 
18 พ.ย. 2560
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส จัด MSU Concert : หมอลำศิลป์อีสาน ประจำปีการศึกษา 2560  
(อ่าน 223) 
17 พ.ย. 2560
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มทส  
(อ่าน 84) 
16 พ.ย. 2560
มมส ต้อนรับต้อนรับ Lih-Sheng (Tom) Turng,Ph.D.  
(อ่าน 89) 
16 พ.ย. 2560
สคบ.ร่วมกับ มมส จัดสัมมนากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
(อ่าน 82) 
16 พ.ย. 2560
คณะแพทยศาสตร์ มมส อบรมเชิงปฏิบัติการพลิกโฉมการเลี้ยงลูก 0-5 ปี  
(อ่าน 72) 
15 พ.ย. 2560
สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดโครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ รายวิชา 0035001  
(อ่าน 101) 
15 พ.ย. 2560
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส รับมอบ... (อ่าน 257) 
   มมส ร่วมงานรัฐพิธีวั... (อ่าน 130) 
   ม.มหาสารคาม จัดงานวั... (อ่าน 102) 
   ม.มหาสารคาม 14 กุมภา... (อ่าน 98) 
   คณะการบัญชีและการจัด... (อ่าน 89) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดโครงการอบรมการค้นห... (อ่าน 26) 
   มมส จัดงาน Night At MSU M... (อ่าน 21) 
   มมส จัดประชุมเตรียมความพร... (อ่าน 19) 
   มมส ประชุมเตรียมจัดสอบ GA... (อ่าน 14) 
   พิธีเปิดการแสดงศิลปกรรมร่... (อ่าน 30) 
   โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมั... (อ่าน 18) 
   มมส เป็นเจ้าภาพการประเมิน... (อ่าน 17) 
   ม.มหาสารคาม 14 กุมภา จัดง... (อ่าน 98) 
   มมส จัดนิทรรศการหมุนเวียน... (อ่าน 52) 
   นิสิต มมส คว้ารางวัลชนะเล... (อ่าน 40) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]