เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอนแบบเอาผลลัพธ์เป็นฐา...  
(อ่าน 29) 
28 มิ.ย. 2562
มมส พัฒนาสมรรถนะนักประชาสัมพันธ์ หัวข้อ ศิลปะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและเสริมสร...  
(อ่าน 71) 
28 มิ.ย. 2562
คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและมอบเข็มสถาบัน รุ่นที่ 11 ประจำปี...  
(อ่าน 41) 
27 มิ.ย. 2562
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา : ...  
(อ่าน 49) 
27 มิ.ย. 2562
มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามา...  
(อ่าน 135) 
26 มิ.ย. 2562
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามและให้กำลังใจบุคลากรปรับภูมิทัศน์ม...  
(อ่าน 96) 
25 มิ.ย. 2562
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส มอบนโยบายการบริหารคณะวิทยาการสารสนเทศ  
(อ่าน 67) 
25 มิ.ย. 2562
กองบริการการศึกษา มมส จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์ และพบสถานปร...  
(อ่าน 21) 
24 มิ.ย. 2562
มมส ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร  
(อ่าน 121) 
24 มิ.ย. 2562
กองการเจ้าหน้าที่ มมส พัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน  
(อ่าน 117) 
24 มิ.ย. 2562
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา : ...  
(อ่าน 45) 
24 มิ.ย. 2562
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ลงพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย (เขตพื้นที่นาสีนวน)  
(อ่าน 95) 
21 มิ.ย. 2562
มมส จัดพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ประจำปี 2562  
(อ่าน 87) 
21 มิ.ย. 2562
มมส จัดปฐมนิเทศคณะกรรมการประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นจามรี 12  
(อ่าน 130) 
20 มิ.ย. 2562
มมส เตรียมพื้นที่ปฐมนิเทศคณะกรรมการประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2562  
(อ่าน 73) 
19 มิ.ย. 2562
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   นิสิตใหม่ มมส ผ่านบท... (อ่าน 98) 
   มมส ถวายเทียนพรรษา ผ... (อ่าน 93) 
   มมส จัดเสวนาทางวิชาก... (อ่าน 88) 
   มมส จัด Big Cleaning... (อ่าน 71) 
   มมส จัดโครงการส่งเสร... (อ่าน 57) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   สภาคณาจารย์ มมส จัดโครงกา... (อ่าน 6) 
   บรรยากาศงานสัปดาห์วิทยาศา... (อ่าน 14) 
   คณะเทคโนโลยี มมส จัดอบรมร... (อ่าน 6) 
   สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดโ... (อ่าน 7) 
   มมส จัดงานสัปดาห์วิทยาศาส... (อ่าน 14) 
   สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดโ... (อ่าน 9) 
   มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม... (อ่าน 27) 
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบด... (อ่าน 17) 
   มมส จัดประชุมกลุ่มรองอธิก... (อ่าน 14) 
   มมส จัด FRIENDS Internati... (อ่าน 11) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]