เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส ประชุมติดตามงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560  
(อ่าน 166) 
11 ก.ย. 2560
สำนักงานอธิการบดี มมส รับประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   
(อ่าน 114) 
11 ก.ย. 2560
มมส ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อกองทุนหออภิบาลสงฆ์  
(อ่าน 123) 
09 ก.ย. 2560
มมส จัดโครงการสัมมนาผู้นำองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560  
(อ่าน 89) 
09 ก.ย. 2560
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส จัดอบรมการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ  
(อ่าน 91) 
09 ก.ย. 2560
นิสิต คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  
(อ่าน 53) 
08 ก.ย. 2560
นิสิตและนักเรียน มมส รับมอบรางวัลเยาวชนดีเด่นประจำปี 2560  
(อ่าน 82) 
08 ก.ย. 2560
มมส ติดอันดับ 4ICU อันดับ 20 จากมหาวิทยาลัยของรัฐ อันดับ 2,404  
(อ่าน 89) 
08 ก.ย. 2560
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส จัดพิธีไหว้ครูฯ ประจำปีการศึกษา 2560  
(อ่าน 53) 
07 ก.ย. 2560
มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับคณะ/หน่วยงาน  
(อ่าน 80) 
07 ก.ย. 2560
มมส จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560  
(อ่าน 84) 
07 ก.ย. 2560
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา มมส จัดพิธีไหว้ครูกีฬาบูชาอาจารย์ใหญ่  
(อ่าน 89) 
07 ก.ย. 2560
มมส แถลงโชว์ 10 ผลงานเด่น เน้นแก้ปัญหา สร้างมูลค่าเพิ่ม  
(อ่าน 122) 
07 ก.ย. 2560
มมส จัดประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13  
(อ่าน 458) 
07 ก.ย. 2560
มมส เข้าร่วมประชุมคัดเลือกชุมชนคุณธรรมฯ  
(อ่าน 65) 
06 ก.ย. 2560
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   ขบวนแห่ลอยกระทง ม.มห... (อ่าน 181) 
   วิทยาลัยดุริยางคศิลป... (อ่าน 116) 
   มมส ร่วมพิธีอัญเชิญเ... (อ่าน 115) 
   มมส ประชุมเตรียมความ... (อ่าน 105) 
   มมส ประชุมเตรียมความ... (อ่าน 99) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   สถานีวิทยุ มมส จัดเสวนาแล... (อ่าน 26) 
   มมส จัดโครงการประเพณีลงแข... (อ่าน 58) 
   คณะแพทยศาสตร์ มมส จับมือ ... (อ่าน 32) 
   มมส จัดมหกรรมนำเสนอผลงานแ... (อ่าน 25) 
   นิสิต วิศวกรรมศาสตร์ มมส ... (อ่าน 18) 
   นักศึกษาจาก UTHM ประเทศมา... (อ่าน 55) 
   มมส รับมอบเงินบริษัท อักษ... (อ่าน 24) 
   มมส เพื่อเตรียมความพร้อมส... (อ่าน 50) 
   คณะแพทยศาสตร์ มมส อบรมเชิ... (อ่าน 30) 
   วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส... (อ่าน 116) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]