เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
คณะเภสัชศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการ เรื่อง ข้อเท็จจริงและหลักฐานทางวิชาการของกัญ...  
(อ่าน 95) 
30 ส.ค. 2562
มมส จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำปีงบประม...  
(อ่าน 54) 
29 ส.ค. 2562
มมส จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562  
(อ่าน 128) 
29 ส.ค. 2562
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควั...  
(อ่าน 74) 
28 ส.ค. 2562
มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
(อ่าน 54) 
28 ส.ค. 2562
มมส จัดโครงการประเพณีลงแขกปักดำนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
(อ่าน 55) 
28 ส.ค. 2562
มมส ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น  
(อ่าน 33) 
27 ส.ค. 2562
มมส ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ...  
(อ่าน 49) 
27 ส.ค. 2562
มมส ต้อนรับ Ms.Li Yanrong Vice President Guangxi College for Preschool Education...  
(อ่าน 49) 
27 ส.ค. 2562
สถาบันขงจื่อ มมส จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนมรดกทางวัฒนธรรม ไทย-จีน  
(อ่าน 88) 
27 ส.ค. 2562
ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มมส จัดอบรมการต่อยอดงานวิจัย และนวัตกรรม  
(อ่าน 62) 
27 ส.ค. 2562
มมส จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวั...  
(อ่าน 55) 
26 ส.ค. 2562
คณะเทคโนโลยี มมส จัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 6th International Conference on Fo...  
(อ่าน 50) 
26 ส.ค. 2562
นิสิต ภาษาญี่ปุ่น มมส รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั...  
(อ่าน 41) 
25 ส.ค. 2562
มมส จัดสัมมนาสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประ...  
(อ่าน 50) 
25 ส.ค. 2562
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   ผู้รักษาราชการแทนอธิ... (อ่าน 126) 
   มมส จัดงานแสดงมุทิตา... (อ่าน 119) 
   คณะสิ่งแวดล้อมและทรั... (อ่าน 117) 
   มมส จัดโครงการพ่อคือ... (อ่าน 107) 
   มมส ร่วมทำบุญตักบาตร... (อ่าน 95) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส มอบสื่อ รณรงค์ ลด ละ ... (อ่าน 44) 
   มมส จับมือองค์การบริหารจั... (อ่าน 23) 
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส จั... (อ่าน 27) 
   นิสิตศิลปกรรมศาสตร์ มมส ร... (อ่าน 22) 
   มมส จัดโครงการพ่อคือน้ำบํ... (อ่าน 107) 
   มหาวิทยาลัยมหาสาคาม ขอแสด... (อ่าน 54) 
   มมส ส่งผู้แทนเข้าร่วมประช... (อ่าน 23) 
   นิสิตคณะวัฒนธรรมศาสตร์ มม... (อ่าน 74) 
   ม.มหาสารคาม น้อมรำลึกในหล... (อ่าน 30) 
   ชาว มมส ร่วมพิธีวางพวงมาล... (อ่าน 32) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]