เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ...  
(อ่าน 10182) 
13 ก.ค. 2566
อาจารย์นักวิจัยคณะเทคโนโลยี มมส เปิดตัวผลิตภัณฑ์ไซรัปจากมันแกว แปรรูปสร้างมูลค่า...  
(อ่าน 10224) 
12 ก.ค. 2566
มมส บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเ...  
(อ่าน 10195) 
11 ก.ค. 2566
มมส สานต่อความร่วมมือ Nanjing Institute of Geology and Paleontology (NIGPAS), Ch...  
(อ่าน 10168) 
10 ก.ค. 2566
มมส ต้อนรับคณะผู้บริหารและตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยชนชาติกว่...  
(อ่าน 10174) 
10 ก.ค. 2566
นิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส คว้ารางวัลการประกวด Music & Marching Arts Interna...  
(อ่าน 10168) 
10 ก.ค. 2566
บัณฑิตวิทยาลัย มมส จัดแข่งขันกีฬาระดับบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 8  
(อ่าน 10201) 
08 ก.ค. 2566
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มมส ร่วมโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิม...  
(อ่าน 10196) 
07 ก.ค. 2566
มมส ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมด้านรัฐพิธี-ราชพิธี ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานประเ...  
(อ่าน 10202) 
06 ก.ค. 2566
นิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส คว้ารางวัลการประกวด Music & Marching Arts Interna...  
(อ่าน 10178) 
06 ก.ค. 2566
น้องใหม่ มมส รุ่นจามรี 13 ทำบุญตักบาตรรับเปิดเทอม  
(อ่าน 10231) 
06 ก.ค. 2566
มมส ต้อนรับ Prof.Roy Chantrell ผู้เชี่ยวชาญทางด้านทฤษฎีฟิสิกส์และวัสดุแม่เหล็ก  
(อ่าน 10194) 
06 ก.ค. 2566
มมส ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และพิจารณา (ร่าง) พ.ร.บ.ฯ (ฉบับแก้ไข คร...  
(อ่าน 10181) 
04 ก.ค. 2566
มมส ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล สมเด็จเจ้าฟ้าฯ พระศรีสวางควัฒน วรขัตต...  
(อ่าน 10173) 
04 ก.ค. 2566
นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น จามรี 13 อย่างเป็นทางการ  
(อ่าน 10877) 
01 ก.ค. 2566
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   กองกิจการนิสิต มมส จ... (อ่าน 679) 
   มมส เตรียมความพร้อมจ... (อ่าน 676) 
   มมส มอบโล่รางวัล CLM... (อ่าน 672) 
   มมส จัดโครงการขับเคล... (อ่าน 672) 
   มมส เตรียมความพร้อมน... (อ่าน 668) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร... (อ่าน 2) 
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบ... (อ่าน 11) 
   นิสิต บุคลากรคณะการบัญชีแ... (อ่าน 7) 
   กลุ่มนิสิตมอน้ำชี มมส เปิ... (อ่าน 5) 
   มมส จัดโครงการค่ายพลเมือง... (อ่าน 10) 
   มมส จัดงานเลี้ยงต้อนรับนิ... (อ่าน 9) 
   ชมรมภาษาศิลป์ และชมรมฮวมศ... (อ่าน 14) 
   นิสิตชมรม Belips For All ... (อ่าน 12) 
   นิสิตชมรมสานสายใยร่วมชายค... (อ่าน 14) 
   ชมรมกู้ภัยราชพฤกษ์ มมส อบ... (อ่าน 12) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]