เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะและบูรณาการการเรียนรู้ของนิสิตฯ  
(อ่าน 128) 
26 ก.ย. 2561
1 ทศวรรษสำนักศึกษาทั่วไป มมส และพิธีเปิดห้อง Co-Working Space  
(อ่าน 107) 
26 ก.ย. 2561
นิสิต มมส รับรางวัล Innovation for older persons  
(อ่าน 49) 
25 ก.ย. 2561
มมส จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561  
(อ่าน 78) 
25 ก.ย. 2561
มมส จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการให้บริหารของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี  
(อ่าน 49) 
25 ก.ย. 2561
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มมส จัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
(อ่าน 32) 
24 ก.ย. 2561
มมส จัดงานวันมหิดล  
(อ่าน 103) 
24 ก.ย. 2561
UIC มมส นำผู้ประกอบการ น้ำครามสำเร็จรูปพร้อมย้อม คว้ารางวัลชนะเลิศ  
(อ่าน 121) 
23 ก.ย. 2561
มมส ลงพื้นที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (เขตพื้นที่ในเมือง)  
(อ่าน 300) 
21 ก.ย. 2561
มมส จัดโครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่...  
(อ่าน 123) 
21 ก.ย. 2561
นิสิต และศิษย์เก่า มมส เข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ  
(อ่าน 59) 
20 ก.ย. 2561
พิธีเปิดป้ายศูนย์วิทิสาสมาธิ 1 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ  
(อ่าน 80) 
20 ก.ย. 2561
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา มมส จัดพิธีไหว้ครูกีฬา บูชาอาจารย์ใหญ่  
(อ่าน 57) 
20 ก.ย. 2561
มมส ร่วมประชุมวิชาการ การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดมหาสารคาม  
(อ่าน 62) 
19 ก.ย. 2561
โรงพยาบาลสุทธาเวช มมส รับมอบเก้าอี้พักคอยจาก นายอรุนัย ชาญศิริวิริยกุล  
(อ่าน 56) 
19 ก.ย. 2561
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มม... (อ่าน 220) 
   บรรยากาศซ้อมใหญ่พิธี... (อ่าน 213) 
   มมส แนะนำเส้นทาง จุด... (อ่าน 193) 
   พร้อมต้อนรับบัณฑิต ม... (อ่าน 130) 
    นิสิต มมส จัดขบวนแห... (อ่าน 122) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อม... (อ่าน 65) 
   นิสิต มมส จัดกิจกรรมจิตอา... (อ่าน 24) 
    ภาพบรรยากาศ วันแห่งความส... (อ่าน 61) 
   มมส จัดโครงการประเพณีลงแข... (อ่าน 36) 
   มมส ร่วมพิธีถวายพานพุ่มรา... (อ่าน 23) 
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแส... (อ่าน 24) 
   พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม... (อ่าน 58) 
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ... (อ่าน 29) 
    มมส จัดงานแสดงความยินดีแ... (อ่าน 16) 
   ผู้บริหาร มมส ลงที่ติดตาม... (อ่าน 8) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]