เว็บไซต์ มมส
   ข่าวเด่น มมส
   ข่าว MFT ทั้งหมด
 
 

 
อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการบริหารงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำน...
(อ่าน 2) 
30 พ.ค. 2566
อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการบริหารงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำน...
(อ่าน 12) 
29 พ.ค. 2566
มมส ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2566
(อ่าน 38) 
26 พ.ค. 2566
มมส จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย
(อ่าน 37) 
26 พ.ค. 2566
อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
(อ่าน 36) 
24 พ.ค. 2566
อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการบริหารงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำน...
(อ่าน 2875) 
20 พ.ค. 2566
อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการบริหารงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำน...
(อ่าน 2880) 
18 พ.ค. 2566
อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการบริหารงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำน...
(อ่าน 2892) 
16 พ.ค. 2566
อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการบริหารงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำน...
(อ่าน 2901) 
15 พ.ค. 2566
อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
(อ่าน 5163) 
26 เม.ย. 2566
มมส สุดปัง...นักเรียนแห่สมัครรอบโควตาเกือบ 20,000 คน เปิดรับรอบ 3 วันที่ 7 - 13...
(อ่าน 5713) 
21 เม.ย. 2566
มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง (วาร...
(อ่าน 7099) 
11 เม.ย. 2566
มมส ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำชีหลงสถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้ง เฉลิมพระเก...
(อ่าน 8273) 
06 เม.ย. 2566
มมส คว้าที่ 1 ของไทย ในการจัดอันดับ EduRank 2023 ด้าน INTERIOR DESIGN
(อ่าน 8334) 
16 มี.ค. 2566
อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างและภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย
(อ่าน 8263) 
15 มี.ค. 2566
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Moving Forward Together
ยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส ลงพื้น... (อ่าน 2901) 
   อธิการบดี มมส ลงพื้น... (อ่าน 2892) 
   อธิการบดี มมส ลงพื้น... (อ่าน 2880) 
   อธิการบดี มมส ลงพื้น... (อ่าน 2875) 
   มมส ประชุมสภามหาวิทย... (อ่าน 38) 
 
 
Moving Forward Together ล่าสุด
   อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติ... (อ่าน 2) 
   อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติ... (อ่าน 12) 
   มมส ประชุมสภามหาวิทยาลัย ... (อ่าน 38) 
   มมส จัดโครงการแลกเปลี่ยนเ... (อ่าน 37) 
   อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติ... (อ่าน 36) 
   อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติ... (อ่าน 2875) 
   อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติ... (อ่าน 2880) 
   อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติ... (อ่าน 2892) 
   อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติ... (อ่าน 2901) 
   อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติ... (อ่าน 5163) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246 [ LOGIN ]