เว็บไซต์ มมส
   ข่าวเด่น มมส
   ข่าว MFT ทั้งหมด
 
 

 
อธิการบดี มมส และคณะ ลงพื้นที่ฟาร์ม มมส เขตพื้นที่นาสีนวน
(อ่าน 168) 
26 ส.ค. 2563
อธิการบดี มมส มอบนโยบายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย มมส – ดอนยม
(อ่าน 314) 
09 ก.ค. 2563
อธิการบดี มมส ลงพื้นที่อาคารที่พักอาศัยสำหรับบุคลากร
(อ่าน 135) 
02 ก.ค. 2563
ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่บริเวณหอพัก ต้อนรับนิสิตใหม่ย้ายเข้าก่อนเปิดเทอม
(อ่าน 167) 
01 ก.ค. 2563
อธิการบดี มมส ร่วมต้อนรับผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมประชุมหารือการปฏิบัติตามมาตร...
(อ่าน 233) 
17 มิ.ย. 2563
อธิการบดี มมส ตรวจสภาพความเสียหายสถาบันขงจื่อ มมส
(อ่าน 269) 
22 พ.ค. 2563
อธิการบดี มมส ลงพื้นที่โรงพยาบาลสุทธาเวช ทดสอบระบบกล้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
(อ่าน 224) 
14 พ.ค. 2563
ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ (เขตพื้นที่ขามเรียง)
(อ่าน 228) 
01 พ.ค. 2563
อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ฟาร์ม มมส เขตพื้นที่นาสีนวน
(อ่าน 178) 
15 เม.ย. 2563
มมส เตรียมการปรับหอพักนิสิต เป็น รพ.สนาม และที่พักบุคลากรทางการแพทย์
(อ่าน 389) 
27 มี.ค. 2563
ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ติดตามการปรับภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย
(อ่าน 222) 
02 มี.ค. 2563
รองอธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์
(อ่าน 221) 
17 ก.พ. 2563
มมส ออกแบบวางผัง .......เตรียมสร้างสวนในฝัน MSU Park
(อ่าน 243) 
13 ก.พ. 2563
ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน (เขตพื...
(อ่าน 181) 
11 ก.พ. 2563
มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม่บท ครั้งที่ 1/2563
(อ่าน 206) 
27 ม.ค. 2563
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Moving Forward Together
ยอดนิยมประจำเดือน
    (อ่าน ) 
 
 
Moving Forward Together ล่าสุด
   อธิการบดี มมส และคณะ ลงพื... (อ่าน 168) 
   อธิการบดี มมส มอบนโยบายโค... (อ่าน 314) 
   อธิการบดี มมส ลงพื้นที่อา... (อ่าน 135) 
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่บร... (อ่าน 167) 
   อธิการบดี มมส ร่วมต้อนรับ... (อ่าน 233) 
   อธิการบดี มมส ตรวจสภาพควา... (อ่าน 269) 
   อธิการบดี มมส ลงพื้นที่โร... (อ่าน 224) 
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ (... (อ่าน 228) 
   อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ฟา... (อ่าน 178) 
   มมส เตรียมการปรับหอพักนิส... (อ่าน 389) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246 [ LOGIN ]