เว็บไซต์ มมส
   ข่าวเด่น มมส
   ข่าว MFT ทั้งหมด
 
 

 
พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
(อ่าน 190) 
21 ก.ย. 2566
มมส มอบโล่แสดงความขอบคุณแก่คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
(อ่าน 859) 
22 ส.ค. 2566
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี ...
(อ่าน 1668) 
17 ส.ค. 2566
มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับประเทศ จากการจัดอันดับ Times Higher Education Asia ...
(อ่าน 2994) 
04 ส.ค. 2566
มมส ให้การต้อนรับ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยแล...
(อ่าน 4882) 
24 ก.ค. 2566
อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ Co-working Space ทักทายนิสิต พร้อมติดตามการปรับภูมิทัศน์...
(อ่าน 11190) 
29 มิ.ย. 2566
อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการบริหารงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำน...
(อ่าน 11063) 
14 มิ.ย. 2566
มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้บริหาร (คนใหม่)
(อ่าน 11046) 
13 มิ.ย. 2566
อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงหอพักและภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย
(อ่าน 11671) 
06 มิ.ย. 2566
อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการบริหารงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำน...
(อ่าน 11643) 
06 มิ.ย. 2566
มมส ไต่อันดับ THE University Impact Rankings 2023 สร้างผลงานอย่างก้าวกระโดด
(อ่าน 11727) 
06 มิ.ย. 2566
อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการบริหารงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำน...
(อ่าน 11656) 
02 มิ.ย. 2566
อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการบริหารงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำน...
(อ่าน 11854) 
01 มิ.ย. 2566
อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการบริหารงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำน...
(อ่าน 11703) 
30 พ.ค. 2566
อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการบริหารงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำน...
(อ่าน 11671) 
29 พ.ค. 2566
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Moving Forward Together
ยอดนิยมประจำเดือน
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน... (อ่าน 190) 
 
 
Moving Forward Together ล่าสุด
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบ... (อ่าน 190) 
   มมส มอบโล่แสดงความขอบคุณแ... (อ่าน 859) 
   ผลการประเมินคุณธรรมและควา... (อ่าน 1668) 
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมร... (อ่าน 2994) 
   มมส ให้การต้อนรับ เลขานุก... (อ่าน 4882) 
   อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ C... (อ่าน 11190) 
   อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติ... (อ่าน 11063) 
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความย... (อ่าน 11046) 
   อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติ... (อ่าน 11671) 
   อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติ... (อ่าน 11643) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246 [ LOGIN ]