เว็บไซต์ มมส
   ข่าวเด่น มมส
   ข่าว MFT ทั้งหมด
 
 

 
กองอาคารสถานที่ มมส ร่วมใจทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย
(อ่าน 27) 
16 ก.ย. 2562
ผู้ช่วยอธิการบดี มมส ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ลงพื้นที่ (...
(อ่าน 38) 
12 ก.ย. 2562
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส มอบนโยบายกองอาคารสถานที่
(อ่าน 32) 
10 ก.ย. 2562
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างคันชะลอความเร็ว
(อ่าน 29) 
09 ก.ย. 2562
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ตรวจสภาพความเสียหายฤทธิ์พายุโพดุล ถล่ม
(อ่าน 41) 
30 ส.ค. 2562
ภาพกิจกรรม การพัฒนาภูมิทัศน์ มมส (เขตพื้นที่ในเมืองและเขตพื้นที่ขามเรียง)
(อ่าน 98) 
22 ส.ค. 2562
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ลงพื้นที่วางแผนพัฒนาภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย
(อ่าน 68) 
16 ส.ค. 2562
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ลงพื้นที่ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
(อ่าน 98) 
02 ส.ค. 2562
กองอาคารสถานที่ มมส จัดโครงการร่วมใจล้างถังน้ำใส ประจำปี 2562
(อ่าน 79) 
05 ก.ค. 2562
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามและให้กำลังใจบุคลากรปรับภูมิทัศน์ม...
(อ่าน 123) 
25 มิ.ย. 2562
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส มอบนโยบายการบริหารคณะวิทยาการสารสนเทศ
(อ่าน 90) 
25 มิ.ย. 2562
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ลงพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย (เขตพื้นที่นาสีนวน)
(อ่าน 129) 
21 มิ.ย. 2562
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ให้สัมภาษณ์บันทึกวีดีทัศน์
(อ่าน 125) 
19 มิ.ย. 2562
คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายงานก่อสร้างถนน มมส - บ้านดอนยม ลงพื้นที่ฯ
(อ่าน 166) 
17 มิ.ย. 2562
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส และคณะ ลงพื้นที่บริเวณสถานีตำรวจภูธรเขวาใหญ่ (สาข...
(อ่าน 116) 
13 มิ.ย. 2562
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Moving Forward Together
ยอดนิยมประจำเดือน
   ผู้รักษาราชการแทนอธิ... (อ่าน 41) 
   ผู้ช่วยอธิการบดี มมส... (อ่าน 38) 
   ผู้รักษาราชการแทนอธิ... (อ่าน 32) 
   ผู้รักษาราชการแทนอธิ... (อ่าน 29) 
   กองอาคารสถานที่ มมส ... (อ่าน 27) 
 
 
Moving Forward Together ล่าสุด
   กองอาคารสถานที่ มมส ร่วมใ... (อ่าน 27) 
   ผู้ช่วยอธิการบดี มมส ฝ่าย... (อ่าน 38) 
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบด... (อ่าน 32) 
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบด... (อ่าน 29) 
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบด... (อ่าน 41) 
   ภาพกิจกรรม การพัฒนาภูมิทั... (อ่าน 98) 
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบด... (อ่าน 68) 
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบด... (อ่าน 98) 
   กองอาคารสถานที่ มมส จัดโค... (อ่าน 79) 
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบด... (อ่าน 123) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246 [ LOGIN ]