ข่าวที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด      
เดือน :    ปี : 
 
หัวข้อข่าว
จำนวนที่อ่าน
ชาว มมส ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ พระบรมธาตุนาดูน  
วันที่ 2017-07-08
(อ่าน 98) 
มมส รับรายงานตัวนิสิตใหม่ Admission และระบบพิเศษประจำปีการศึกษา 2560  
วันที่ 2017-07-19
(อ่าน 84) 
มมส ต้อนรับอาคันตุกะจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี  
วันที่ 2017-07-12
(อ่าน 77) 
มมส จัดกิจกรรมรณรงค์ โครงการบริหารจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย  
วันที่ 2017-07-06
(อ่าน 73) 
มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560  
วันที่ 2017-07-18
(อ่าน 72) 
มมส พัฒนาสมรรถนะนักประชาสัมพันธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล  
วันที่ 2017-07-06
(อ่าน 68) 
มมส จัดงานฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา  
วันที่ 2017-07-13
(อ่าน 64) 
มมส จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
วันที่ 2017-07-17
(อ่าน 64) 
มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561  
วันที่ 2017-07-20
(อ่าน 59) 
กองแผนงาน มมส ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานฯ  
วันที่ 2017-07-11
(อ่าน 57) 
คณะศึกษาศาสตร์ มมส ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานฯ  
วันที่ 2017-07-05
(อ่าน 56) 
มมส จัดกิจกรรมฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นฯ  
วันที่ 2017-07-08
(อ่าน 56) 
มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยทักษิณ  
วันที่ 2017-07-11
(อ่าน 54) 
มมส นำนิสิตเข้าร่วมโครงการทำความดี  
วันที่ 2017-07-05
(อ่าน 47) 
NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดกิจกรรมประเพณีสืบชะตาแม่น้ำโขง  
วันที่ 2017-07-05
(อ่าน 46) 
กองส่งเสริมการวิจัยฯ มมส จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัย มมส ครั้งที่ 15  
วันที่ 2017-07-05
(อ่าน 41) 
มมส ร่วมกับสำนักงานสถิติจังหวัดอบรมชี้แจงการเก็บรวบรวมข้อมูล  
วันที่ 2017-07-19
(อ่าน 33) 
คณะเทคโนโลยี มมส ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน  
วันที่ 2017-07-18
(อ่าน 30) 
มมส จัดโครงการบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่า จ.อุดรธานี  
วันที่ 2017-07-16
(อ่าน 28) 
มมส ต้อนรับอาคันตุกะ ผู้บริหาร Tajen University, Taiwan  
วันที่ 2017-07-18
(อ่าน 19) 
เลือกเมนูที่ต้องการ
 หน่วยงานที่ส่งข่าวมากที่สุด
 ข่าวที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด
 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246