ข่าวที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด      
เดือน :    ปี : 
 
หัวข้อข่าว
จำนวนที่อ่าน
มมส คว้า 4 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน 12 เหรียญทองแดง  
วันที่ 2018-06-09
(อ่าน 105) 
มมส ร่วมมือกับ IIE จัดศูนย์สอบ TOEFL ITP เพียงแห่งเดียวในมหาสารคาม  
วันที่ 2018-06-04
(อ่าน 88) 
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส จัดประชุมนักวิจัยภาคอีสานฯ  
วันที่ 2018-06-08
(อ่าน 78) 
มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอธิการบดีกับผู้บริหารฯ  
วันที่ 2018-06-07
(อ่าน 68) 
มมส โครงการพัฒนาสมรรถนะการดำเนินการเชิงรุก นักวิชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561  
วันที่ 2018-06-15
(อ่าน 67) 
มมส จัดประชุมวิชาการ The 3rd MSU International Veterinary Conference  
วันที่ 2018-06-07
(อ่าน 66) 
มมส จัดบ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุน ปีที่ 2 ครั้งที่ 7  
วันที่ 2018-06-13
(อ่าน 54) 
มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอธิการบดีกับผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากร ครั้งที่ 2  
วันที่ 2018-06-18
(อ่าน 54) 
มมส ร่วมจัดพิธีส่งมอบ ระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร ระยะที่ 2  
วันที่ 2018-06-04
(อ่าน 50) 
มมส จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ก.พ. (ภาค ก)  
วันที่ 2018-06-09
(อ่าน 47) 
มมส ขอแสดงความยินดีกับ ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน.  
วันที่ 2018-06-06
(อ่าน 44) 
มมส ร่วมพิธีเปิดกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 37  
วันที่ 2018-06-02
(อ่าน 42) 
ลงสนามแล้ว ทัพนักกีฬาบุคลากร มมส ลงแข่งขันมอดินแดงเกมส์  
วันที่ 2018-06-02
(อ่าน 42) 
มมส จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
วันที่ 2018-06-15
(อ่าน 42) 
กองบริการการศึกษา มมส เข้าร่วมงาน วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9  
วันที่ 2018-06-06
(อ่าน 36) 
ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มมส เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
วันที่ 2018-06-12
(อ่าน 36) 
คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ปัจฉิมนิเทศนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 10  
วันที่ 2018-06-01
(อ่าน 34) 
มมส จัดงานประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12  
วันที่ 2018-06-14
(อ่าน 32) 
มมส เข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ 3/2561  
วันที่ 2018-06-17
(อ่าน 30) 
ขอเชิญชวน ชาว มมส ร่วมส่งแรงเชียร์ MUT06 และส่งกำลังใจ น้องแป้ง  
วันที่ 2018-06-15
(อ่าน 29) 
เลือกเมนูที่ต้องการ
 หน่วยงานที่ส่งข่าวมากที่สุด
 ข่าวที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด
 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246