ข่าวที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด      
เดือน :    ปี : 
 
หัวข้อข่าว
จำนวนที่อ่าน
มมส จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) แก่บุคลากรสำนักงานอธิการบดี  
วันที่ 2023-09-01
(อ่าน 47) 
มมส จัดสัมมนาการดำเนินงานเครือข่ายเชิงประเด็น อพ.สธ. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปี 2566  
วันที่ 2023-09-02
(อ่าน 44) 
มมส จัดแข่งขัน MSU NIGHT RUN 2023 แลน-ปัน-ฮัก รายได้จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และทุนการศึกษานิสิต  
วันที่ 2023-09-09
(อ่าน 44) 
มมส พัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2566  
วันที่ 2023-09-05
(อ่าน 33) 
มมส ถวายมุทิตาสักการะ พระครูวินัยวรญาณ เจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย (ธ)  
วันที่ 2023-09-04
(อ่าน 30) 
มมส ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบถุงพระราชทานและเยี่ยมติดตามผลนักเรียนทุนพระราชทาน เพื่อการศึกษาสงเคราะห์จังหวัดมหาสาร...  
วันที่ 2023-09-13
(อ่าน 30) 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส จัดโครงการบริการวิชาการฯ ตำบลสร้างสุข  
วันที่ 2023-09-06
(อ่าน 29) 
มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  
วันที่ 2023-09-12
(อ่าน 29) 
มมส เข้าร่วมกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566  
วันที่ 2023-09-13
(อ่าน 28) 
มมส จัดโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ประจำปีการศึกษา 2566   
วันที่ 2023-09-06
(อ่าน 27) 
มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น  
วันที่ 2023-09-08
(อ่าน 27) 
บรรยากาศงาน MSU NIGHT RUN 2023 แลน -ปัน -ฮัก ที่ มมส  
วันที่ 2023-09-11
(อ่าน 24) 
นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มมส รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น งานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขฯ  
วันที่ 2023-09-14
(อ่าน 21) 
เชิญชวนคณาจารย์ มมส ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันนี้ ถึงเวลา 15.00 น.  
วันที่ 2023-09-11
(อ่าน 20) 
มมส จัดงาน IT MAHASARAKHAM ESPORT HUB และ เสวนาเจาะลึกเบื้องหลังวงการอีสปอร์ต  
วันที่ 2023-09-15
(อ่าน 20) 
จิตอาสา 904 มมส.อว. ลงพื้นที่ร่วมกับมูลนิธิคุณวีโรกุศลสงเคราะห์ (เอ็ง เต็ก ตึ๊ง) มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค และยารักษาน้ำกัดเท้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ...  
วันที่ 2023-09-18
(อ่าน 15) 
นิสิตชมรมสานสายใยร่วมชายคา มมส จัดโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว  
วันที่ 2023-09-19
(อ่าน 14) 
ชมรมภาษาศิลป์ และชมรมฮวมศิลป์ มมส จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารสร้างสรรค์  
วันที่ 2023-09-19
(อ่าน 13) 
ชมรมอาสาพัฒนา มมส จัดโครงการไทอาสาพัฒนาชุมชน (สู่ชนบท)  
วันที่ 2023-09-19
(อ่าน 12) 
ชมรมกู้ภัยราชพฤกษ์ มมส อบรมเพิ่มศักยภาพการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
วันที่ 2023-09-19
(อ่าน 12) 
เลือกเมนูที่ต้องการ
 หน่วยงานที่ส่งข่าวมากที่สุด
 ข่าวที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด
 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246