ข่าวที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด      
เดือน :    ปี : 
 
หัวข้อข่าว
จำนวนที่อ่าน
มมส พร้อมจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46  
วันที่ 2018-10-09
(อ่าน 119) 
บรรยากาศการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 (รอบคัดเลือก)  
วันที่ 2018-10-17
(อ่าน 82) 
มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวัฒนธรรมศาสตร์  
วันที่ 2018-10-09
(อ่าน 78) 
มมส เตรียมพื้นที่งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561  
วันที่ 2018-10-05
(อ่าน 74) 
มมส จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย  
วันที่ 2018-10-07
(อ่าน 64) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเเสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา มะเสนา  
วันที่ 2018-10-04
(อ่าน 62) 
มมส ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำ ประจำปี 2561  
วันที่ 2018-10-10
(อ่าน 60) 
นักวิจัย มมส พัฒนา App เซียน แดรี่ฟาร์ม ส่งต่อให้เกษตรกรยุค 4.0 เพิ่มการผลิตน้ำนมโค  
วันที่ 2018-10-02
(อ่าน 59) 
มมส จุดเทียน 4,000 เล่มแปรอักษรภาพ มมส ๙ ต่อ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทำดีเพื่อพ่อ  
วันที่ 2018-10-13
(อ่าน 57) 
คณะวิทยาศาสตร์ มมส จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ  
วันที่ 2018-10-02
(อ่าน 56) 
มมส จัดโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
วันที่ 2018-10-19
(อ่าน 54) 
มมส กับผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก RUR Ranking สาขา Technical Sciences  
วันที่ 2018-10-05
(อ่าน 52) 
มมส รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560  
วันที่ 2018-10-11
(อ่าน 49) 
คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสสมโภชคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 20 ปี  
วันที่ 2018-10-05
(อ่าน 48) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  
วันที่ 2018-10-08
(อ่าน 45) 
มมส ต้อนรับนิสิตจาก Semarang State University (UNNES) ประเทศอินโดนีเซีย  
วันที่ 2018-10-10
(อ่าน 43) 
ผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ มมส บริจาคเงินเพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์  
วันที่ 2018-10-01
(อ่าน 39) 
ศูนย์ประกันฯ มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  
วันที่ 2018-10-18
(อ่าน 39) 
มมส รับฟังผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560  
วันที่ 2018-10-12
(อ่าน 35) 
UIC มมส ลงพื้นที่หารือแนวทางการสร้างรูปแบบธุรกิจ  
วันที่ 2018-10-12
(อ่าน 34) 
เลือกเมนูที่ต้องการ
 หน่วยงานที่ส่งข่าวมากที่สุด
 ข่าวที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด
 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246