ข่าวที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด      
เดือน :    ปี : 
 
หัวข้อข่าว
จำนวนที่อ่าน
กองบริการการศึกษา มมส จัดกิจกรรม MSU OPEN HOUSE 2021  
วันที่ 2022-01-09
(อ่าน 72) 
อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  
วันที่ 2022-01-05
(อ่าน 57) 
จิตอาสา มมส ดำเนินการช่วยเหลือฟื้นฟูและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายหลังน้ำลด  
วันที่ 2022-01-08
(อ่าน 53) 
นิสิตสาขาเกษตรศาสตร์ มมส ปลูกผักปลอดสารพิษจำหน่ายราคาถูก จากแปลงทดลองและวิจัยทางการเกษตร  
วันที่ 2022-01-05
(อ่าน 45) 
กองบริการการศึกษา มมส จัดประชุมครูแนะแนว TCAS MSU65 ออนไลน์  
วันที่ 2022-01-08
(อ่าน 44) 
จิตอาสา มมส ดำเนินการช่วยเหลือฟื้นฟูและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายหลังน้ำลด (บ้านห้วยซัน)  
วันที่ 2022-01-09
(อ่าน 36) 
มมส ประชุมพิจารณามาตรการในการจัดการเรียนการสอน ช่วงหลังการสอบกลางภาคในภาคเรียน 2/2564  
วันที่ 2022-01-13
(อ่าน 36) 
มมส ลงนามความร่วมมือ สพป.มหาสารคาม เขต 1 วิจัยดูแลสุขภาพในสถานศึกษา  
วันที่ 2022-01-13
(อ่าน 32) 
นิสิต มมส เข้ารับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565  
วันที่ 2022-01-13
(อ่าน 30) 
นิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส รับรางวัลการประกวดเส้นทาง Smart Tourism  
วันที่ 2022-01-10
(อ่าน 25) 
เลือกเมนูที่ต้องการ
 หน่วยงานที่ส่งข่าวมากที่สุด
 ข่าวที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด
 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246