ข่าวที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด      
เดือน :    ปี : 
 
หัวข้อข่าว
จำนวนที่อ่าน
มมส เปิดกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 24  
วันที่ 2019-02-02
(อ่าน 143) 
มมส ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2562  
วันที่ 2019-02-01
(อ่าน 134) 
มมส จัด MSU English Camp ครั้งที่ 5  
วันที่ 2019-02-03
(อ่าน 79) 
ทีมอาจารย์นักวิจัย มมส รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จากวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562  
วันที่ 2019-02-02
(อ่าน 76) 
คณะเภสัชศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการ 20 ปี เภสัชศาสตร์ มหาสารคาม  
วันที่ 2019-02-15
(อ่าน 76) 
สถาบันขงจื่อ มมส จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2019  
วันที่ 2019-02-02
(อ่าน 73) 
มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวาระที่สอง  
วันที่ 2019-02-05
(อ่าน 71) 
มมส จับมือ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดทำฐานข้อมูลเห็ดพิษและเห็ดกินได้  
วันที่ 2019-02-11
(อ่าน 67) 
มมส แสดงความยินดี ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช ในโอกาสดำรงตำแหน่งเลขา สกอ.  
วันที่ 2019-02-20
(อ่าน 67) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส จัดโครงการเปิดประตูสู่โลกตะวันออก ครั้งที่ 17  
วันที่ 2019-02-01
(อ่าน 66) 
ตัวแทนนักวิ่ง MSU Running 2019 แลน ปัน กัน มอบเงินให้ รพ.สุทธาเวช และนิสิตพิการ  
วันที่ 2019-02-02
(อ่าน 65) 
นิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส คว้ารางวัลประเภท Pas de Deux การแข่งขันเต้น รายการ A.T.O.D. International Dance Competition 2019 ระดับนานาชาติ  
วันที่ 2019-02-02
(อ่าน 64) 
สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดโครงการเปิดห้องโฮม Room Season 2  
วันที่ 2019-02-12
(อ่าน 56) 
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส ร่วมจัดงานฮักแพง เบิ่งแงงฮูปแต้มดงบังและงานบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติประจำปี 2562  
วันที่ 2019-02-07
(อ่าน 51) 
โรงพยาบาลสุทธาเวช มมส เปิดอาคารรังสีวินิจฉัย  
วันที่ 2019-02-08
(อ่าน 50) 
มมส จัดค่าย MSU English Camp ครั้งที่ 6 สำหรับนิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม และคณะเทคโนโลยี  
วันที่ 2019-02-10
(อ่าน 46) 
คณะแพทยศาสตร์ มมส เปิดศูนย์เรียนรู้สถานพัฒนาเด็กเล็ก  
วันที่ 2019-02-08
(อ่าน 45) 
ชาว มมส ร่วมพิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา นมัสการพระธาตุนาดูน ประจำปี 2562  
วันที่ 2019-02-19
(อ่าน 44) 
นิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
วันที่ 2019-02-12
(อ่าน 39) 
มมส จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก : พื้นที่ชุ่มน้ำและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  
วันที่ 2019-02-06
(อ่าน 36) 
เลือกเมนูที่ต้องการ
 หน่วยงานที่ส่งข่าวมากที่สุด
 ข่าวที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด
 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246