ข่าวที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด      
เดือน :    ปี : 
 
หัวข้อข่าว
จำนวนที่อ่าน
มมส จัดประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13  
วันที่ 2017-09-07
(อ่าน 212) 
มมส จัดพิธีเปิดให้บริการอาคารโรงอาหารกลาง เขตพื้นที่ในเมือง  
วันที่ 2017-09-04
(อ่าน 127) 
มมส จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมความเข้าใจกับเครือข่ายวิชาการ  
วันที่ 2017-09-13
(อ่าน 94) 
มมส ประชุมติดตามงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560  
วันที่ 2017-09-11
(อ่าน 91) 
มมส ส่งมอบดอกไม้จันทน์ 49,999 ดอก  
วันที่ 2017-09-04
(อ่าน 82) 
มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับคณะ/หน่วยงาน  
วันที่ 2017-09-01
(อ่าน 81) 
มมส แถลงโชว์ 10 ผลงานเด่น เน้นแก้ปัญหา สร้างมูลค่าเพิ่ม  
วันที่ 2017-09-07
(อ่าน 69) 
สำนักงานอธิการบดี มมส รับประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   
วันที่ 2017-09-11
(อ่าน 68) 
มมส ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อกองทุนหออภิบาลสงฆ์  
วันที่ 2017-09-09
(อ่าน 67) 
คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดงาน Com Biz Festival 2017  
วันที่ 2017-09-15
(อ่าน 63) 
มมส จัดโครงการประกวดร้อยกรองชิงโล่พระราชทาน  
วันที่ 2017-09-01
(อ่าน 62) 
ผลการจัดอันดับ URAP 2016-2017 ของ มมส เป็น 1 ใน 17 มหาวิทยาลัยไทย  
วันที่ 2017-09-20
(อ่าน 58) 
มมส ต้อนรับเยาวชนกัมพูชาทัศนศึกษาเปิดโลกทัศน์ที่ประเทศไทย  
วันที่ 2017-09-13
(อ่าน 57) 
สภาคณาจารย์ มมส จัดโครงการประชุมประชาพิจารณ์ฯ  
วันที่ 2017-09-18
(อ่าน 55) 
มมส จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560  
วันที่ 2017-09-12
(อ่าน 51) 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส จัดสัมมนามุทิตาวิชาการ อีสานกึ่งสำเร็จรูปฯ  
วันที่ 2017-09-14
(อ่าน 51) 
มมส ติดอันดับ 4ICU อันดับ 20 จากมหาวิทยาลัยของรัฐ อันดับ 2,404  
วันที่ 2017-09-08
(อ่าน 50) 
มมส จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560  
วันที่ 2017-09-07
(อ่าน 50) 
ภาควิชาทัศนศิลป์ มมส จัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2560  
วันที่ 2017-09-15
(อ่าน 49) 
มมส โครงการอบรมทรัพย์สินทางปัญญา  
วันที่ 2017-09-11
(อ่าน 48) 
เลือกเมนูที่ต้องการ
 หน่วยงานที่ส่งข่าวมากที่สุด
 ข่าวที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด
 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246