ข่าวที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด      
เดือน :    ปี : 
 
หัวข้อข่าว
จำนวนที่อ่าน
อธิการบดี มมส รับมอบโล่ในฐานะร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ICIST2017  
วันที่ 2018-02-01
(อ่าน 284) 
ม.มหาสารคาม 14 กุมภา จัดงานแต่งเก๋ๆ วิถีไทยบนหลังหุ่นปั้นไดโนเสาร์  
วันที่ 2018-02-14
(อ่าน 128) 
คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดสัมมนา การเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลให้ประสบความสำเร็จ  
วันที่ 2018-02-08
(อ่าน 123) 
มมส จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก  
วันที่ 2018-02-09
(อ่าน 103) 
ขอประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงระเบียบการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC  
วันที่ 2018-02-02
(อ่าน 91) 
มมส จัดโครงการอบรมการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีฯ  
วันที่ 2018-02-16
(อ่าน 91) 
พิธีส่ง - รับมอบงานตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มมส  
วันที่ 2018-02-07
(อ่าน 77) 
กองบริการการศึกษา มมส จัดโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิต  
วันที่ 2018-02-01
(อ่าน 73) 
มมส จัดนิทรรศการหมุนเวียนชุดของสะสม ครั้งที่ 2  
วันที่ 2018-02-13
(อ่าน 71) 
มมส จัดโครงการสัมมนาสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
วันที่ 2018-02-02
(อ่าน 70) 
มมส จัดการประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่1/2561  
วันที่ 2018-02-06
(อ่าน 70) 
มมส จัดงาน Night At MSU Museum 3  
วันที่ 2018-02-15
(อ่าน 68) 
มมส จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 5  
วันที่ 2018-02-09
(อ่าน 63) 
มมส ติดอันดับ 4ICU อันดับ 17 จากมหาวิทยาลัยของประเทศ  
วันที่ 2018-02-09
(อ่าน 62) 
มมส จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ปีที่ 2) ครั้งที่ 4  
วันที่ 2018-02-20
(อ่าน 62) 
มมส กับผลการจัดอันดับคุณภาพด้านวิชาการ Webometrics Ranking  
วันที่ 2018-02-06
(อ่าน 61) 
นิสิต มมส พบ คลับ ฟรายเดย์ โชว์ ฟังข้อคิดเรื่องเรียน เรื่องรัก  
วันที่ 2018-02-19
(อ่าน 58) 
มมส จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดสอบ O-NET  
วันที่ 2018-02-15
(อ่าน 55) 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส โครงการดุริยางคนิพนธ์ ครั้งที่ 19  
วันที่ 2018-02-19
(อ่าน 52) 
นิสิต มมส คว้ารางวัลชนะเลิศการอ่านออกเสียงภาษาไทย  
วันที่ 2018-02-08
(อ่าน 49) 
เลือกเมนูที่ต้องการ
 หน่วยงานที่ส่งข่าวมากที่สุด
 ข่าวที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด
 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246