ข่าวที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด      
เดือน :    ปี : 
 
หัวข้อข่าว
จำนวนที่อ่าน
คณะสิ่งเเวดล้อมเเละทรัพยากรศาสตร์ มมส ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Korea Ministry of Environment  
วันที่ 2019-06-12
(อ่าน 151) 
คณะแพทยศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการและการแข่งขันกีฬาสมาพันธ์  
วันที่ 2019-06-08
(อ่าน 64) 
มมส ติวเข้ม!! เพิ่มศักยภาพอาจารย์   
วันที่ 2019-06-12
(อ่าน 59) 
UIC มมส จัดงาน NESP Innovation Fair 2019 รวมสุดยอดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอีสาน  
วันที่ 2019-06-15
(อ่าน 54) 
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส มอบนโยบายให้กับคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายงานก่อสร้าง ถนน มมส - ดอนยม  
วันที่ 2019-06-04
(อ่าน 52) 
คณะเทคโนโลยี มมส เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาคณบดีการเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 2/2562  
วันที่ 2019-06-07
(อ่าน 52) 
คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายงานก่อสร้างถนน มมส - บ้านดอนยม ลงพื้นที่ฯ  
วันที่ 2019-06-17
(อ่าน 45) 
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามการปรับภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย  
วันที่ 2019-06-05
(อ่าน 44) 
มมส ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ครั้งที่ 1/2562  
วันที่ 2019-06-06
(อ่าน 42) 
นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส คว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับที่ 1  
วันที่ 2019-06-08
(อ่าน 42) 
มมส จัดพิธีเปิดงานค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 17  
วันที่ 2019-06-03
(อ่าน 41) 
มมส ต้อนรับคณะจาก University of Minnesota ,USA.  
วันที่ 2019-06-04
(อ่าน 41) 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการวิทยาการสิ่งแวดล้อมระดับชาติ  
วันที่ 2019-06-05
(อ่าน 41) 
คณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ  
วันที่ 2019-06-04
(อ่าน 40) 
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6  
วันที่ 2019-06-06
(อ่าน 40) 
มมส ต้อนรับอาจารย์และนิสิตจาก University of Maryland จาก ประเทศสหรัฐอเมริกา  
วันที่ 2019-06-10
(อ่าน 40) 
บุคลากร กองอาคารสถานที่ มมส ร่วมใจตัดหญ้าเพื่อปรับภูมิทัศน์  
วันที่ 2019-06-06
(อ่าน 39) 
คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ลงพื้นที่ชุมชนฯ ส่งเสริมการใช้สมุนไพรท้องถิ่นดูแลตนเอง  
วันที่ 2019-06-18
(อ่าน 38) 
มมส ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2562  
วันที่ 2019-06-13
(อ่าน 37) 
พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส  
วันที่ 2019-06-14
(อ่าน 37) 
เลือกเมนูที่ต้องการ
 หน่วยงานที่ส่งข่าวมากที่สุด
 ข่าวที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด
 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246