ข่าวที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด      
เดือน :    ปี : 
 
หัวข้อข่าว
จำนวนที่อ่าน
รถรางฟรี...ที่ มมส วิ่งแล้ววันนี้ เชิญชวนนิสิต บุคลากรใช้บริการ  
วันที่ 2022-08-01
(อ่าน 402) 
มมส จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 “ยอกรสักการ์ ปาเจราบูรพาคณาจารย์”  
วันที่ 2022-08-04
(อ่าน 326) 
พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  
วันที่ 2022-08-09
(อ่าน 129) 
คณะศึกษาศาสตร์ มมส เตรียมความพร้อมเข้าสู่การออกใบประกอบวิชาชีพครูแนวใหม่กับทิศทางพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย  
วันที่ 2022-08-08
(อ่าน 127) 
มมส จัดเสวนา Thailand Digital 2022 ในหัวข้อ “ปัจจัยความสำเร็จการขับเคลื่อน Smart City ในบริบทประเทศไทย”  
วันที่ 2022-08-08
(อ่าน 125) 
มมส บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
วันที่ 2022-08-02
(อ่าน 109) 
มมส ร่วมกับ จังหวัดมหาสารคาม จัดงานภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล “มหาไหมเมืองคาม”  
วันที่ 2022-08-11
(อ่าน 102) 
มมส ลงนามร่วมกับภาคีเครือข่าย 10 สถาบัน เพื่อผลิตบัณฑิตฉุกเฉินการแพทย์ ด้วยการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา  
วันที่ 2022-08-04
(อ่าน 99) 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มมส ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรผสมเทียมโค”  
วันที่ 2022-08-05
(อ่าน 98) 
มมส จัดกิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยว “สุขภาพดี เกษตรอินทรีย์ สะดืออีสาน”  
วันที่ 2022-08-06
(อ่าน 95) 
มมส ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ คว้ารางวัลจาก 2 เวที  
วันที่ 2022-08-03
(อ่าน 92) 
มมส ระดมอาจารย์นักวิจัย ร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนสู่การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก  
วันที่ 2022-08-07
(อ่าน 92) 
มมส ต้อนรับนิสิตโครงการ MSU INDIE Camp 2022  
วันที่ 2022-08-04
(อ่าน 91) 
มมส ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการและงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565  
วันที่ 2022-08-02
(อ่าน 90) 
มมส ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2565   
วันที่ 2022-08-05
(อ่าน 88) 
มมส ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  
วันที่ 2022-08-12
(อ่าน 79) 
มมส ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  
วันที่ 2022-08-13
(อ่าน 79) 
มมส ขับเคลื่อน EdPEx : การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินภายในด้วยเกณฑ์ EdPEx รอบสอง  
วันที่ 2022-08-05
(อ่าน 76) 
ชาว มมส รับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาออนไลน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  
วันที่ 2022-08-11
(อ่าน 76) 
มมส ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม) รับรางวัลชมเชย นักเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2564  
วันที่ 2022-08-03
(อ่าน 69) 
เลือกเมนูที่ต้องการ
 หน่วยงานที่ส่งข่าวมากที่สุด
 ข่าวที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด
 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246