ข่าวที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด      
เดือน :    ปี : 
 
หัวข้อข่าว
จำนวนที่อ่าน
ขบวนแห่ลอยกระทง ม.มหาสารคาม สืบสานประเพณีจัดสวยงามเรียบง่าย  
วันที่ 2017-11-03
(อ่าน 171) 
มมส ประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560  
วันที่ 2017-11-06
(อ่าน 97) 
มมส จัดประเพณีลอยกระทง 2560  
วันที่ 2017-11-03
(อ่าน 93) 
มมส จัดโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติฯ ประจำปีงบประมาณ 2561  
วันที่ 2017-11-02
(อ่าน 88) 
มมส จัดโครงการฝึกประสบการณ์ลีลาศเพื่อการแข่งขันครั้งที่ 2  
วันที่ 2017-11-04
(อ่าน 72) 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส จัด MSU Concert : หมอลำศิลป์อีสาน ประจำปีการศึกษา 2560  
วันที่ 2017-11-17
(อ่าน 70) 
มมส ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานโอทอปสัญจร ครั้งที่ 5  
วันที่ 2017-11-02
(อ่าน 67) 
มมส จัดประชุมคณะส่วนล่วงหน้าเตรียมรับเสด็จฯ ประจำปีการศึกษา 2559-2560  
วันที่ 2017-11-02
(อ่าน 64) 
ทีมอาจารย์ นักวิจัย มมส คิดค้น สมาร์ท ดี ฟาร์เมอร์  
วันที่ 2017-11-01
(อ่าน 63) 
มมส จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
วันที่ 2017-11-10
(อ่าน 57) 
มมส ประชุมเตรียมการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาฯ ประจำปี 2560  
วันที่ 2017-11-09
(อ่าน 51) 
มมส ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง  
วันที่ 2017-11-14
(อ่าน 43) 
มมส ต้อนรับต้อนรับ Lih-Sheng (Tom) Turng,Ph.D.  
วันที่ 2017-11-16
(อ่าน 43) 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มทส  
วันที่ 2017-11-16
(อ่าน 41) 
สถาบันขงจื่อ มมส จัดการแข่งขันวัฒนธรรมจีนฯ  
วันที่ 2017-11-11
(อ่าน 40) 
อธิการบดี มมส กล่าวให้โอวาทบุคลากรงานจราจรและรักษาความปลอดภัย  
วันที่ 2017-11-15
(อ่าน 40) 
มมส จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2560  
วันที่ 2017-11-10
(อ่าน 38) 
อาจารย์ มมส สร้างงานวิจัยเคหะภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ เพิ่มคุณค่าธูปฤาษีให้มีมูลค่า  
วันที่ 2017-11-15
(อ่าน 33) 
นักศึกษาจาก UTHM ประเทศมาเลเซีย ร่วมโครงการอาเซียนสัญจร ณ มมส  
วันที่ 2017-11-20
(อ่าน 32) 
มมส ต้อนรับ ศ.ดร โช ฮานก จากมหาวิทยาลัยซังมย็อง สาธารณรัฐเกาหลี  
วันที่ 2017-11-10
(อ่าน 30) 
เลือกเมนูที่ต้องการ
 หน่วยงานที่ส่งข่าวมากที่สุด
 ข่าวที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด
 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246