ข่าวที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด      
เดือน :    ปี : 
 
หัวข้อข่าว
จำนวนที่อ่าน
มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์  
วันที่ 2017-05-09
(อ่าน 155) 
นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส ชนะการประกวดมิสแกรนด์ร้อยเอ็ด  
วันที่ 2017-05-15
(อ่าน 142) 
พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มมส  
วันที่ 2017-05-01
(อ่าน 127) 
มมส กำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณถนนเส้น มมส - ดอนยม  
วันที่ 2017-05-19
(อ่าน 119) 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มมส จัดแสดงผลงานออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  
วันที่ 2017-05-15
(อ่าน 103) 
มมส จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์นิสิตเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 14  
วันที่ 2017-05-11
(อ่าน 96) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส จัดโครงการสัมมนาอาจารย์ฯ  
วันที่ 2017-05-05
(อ่าน 91) 
ทำฟันฟรีที่ มมส วันที่สอง นิสิต บุคลากรและประชาชนมาใช้บริการ  
วันที่ 2017-05-03
(อ่าน 86) 
มมส จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตโครงการเรียนล่วงหน้า ปีการศึกษา 2559  
วันที่ 2017-05-19
(อ่าน 83) 
มมส ตรวจรักษาฟัน โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ วันสุดท้าย  
วันที่ 2017-05-04
(อ่าน 81) 
มมส จัดสัมมนาโครงการชุมชนท้องถิ่นใต้ขอบฟ้าอุษาคเนย์ ครั้งที่ 5  
วันที่ 2017-05-08
(อ่าน 78) 
มมส ประชุมหารือ กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
วันที่ 2017-05-02
(อ่าน 72) 
มมส ตรวจรักษาฟันโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ  
วันที่ 2017-05-02
(อ่าน 69) 
มมส ให้ข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) กับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ  
วันที่ 2017-05-01
(อ่าน 65) 
มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์  
วันที่ 2017-05-13
(อ่าน 65) 
บัณฑิตวิทยาลัย มมส จัดสัมมนาและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560  
วันที่ 2017-05-17
(อ่าน 65) 
มมส จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 14  
วันที่ 2017-05-03
(อ่าน 61) 
มมส ต้อนรับคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ TLO   
วันที่ 2017-05-08
(อ่าน 61) 
UIC มมส ร่วมจัดประชุมชี้แจง NIA’s Road Show to Regional Science Park  
วันที่ 2017-05-15
(อ่าน 60) 
ร่วม Like & Share ให้กับนิสิต มมส ที่เข้าประกวด Boy, Girl and Bomb Ambassador of Science  
วันที่ 2017-05-19
(อ่าน 56) 
เลือกเมนูที่ต้องการ
 หน่วยงานที่ส่งข่าวมากที่สุด
 ข่าวที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด
 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246