เรื่อง : มมส ร่วมใจเฉลิมฉลอง 150 ปี เมืองมหาสารคาม
 
ประกาศโดย : กิตติคุณ  ปิ่นสุวรรณ หน่วยงาน : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ หมายเลขติดต่อ : 1280
วันที่ลงประกาศ : 18 ส.ค. 2558 อ่านทั้งหมด 400 ครั้ง

 
 
งานเว็บไซต์และ E-learning กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th โทร 0-4375-4333 ต่อ 1246, 1279, 1280